Archive for 30.9.2013

Problematika majetkového vyrovnání s církvemi

Přínášíme vám zajímavý článek, který nám poskytlo Biskupství brněnské.

Problematika majetkového vyrovnání s církvemi je v posledních několika měsících často diskutovaným tématem nejen v církevních a politických kruzích, ale také mezi širokou veřejností. Možnost navrácení majetku je příležitostí vypořádat vztahy mezi státem a církvemi, je předpokladem plné náboženské svobody, možnosti obnovení majetkové základny církví a jejich svobodného a nezávislého postavení. Tento článek si však nebere za úkol řešit oprávněnost, správnost či morální aspekty církevních restitucí. Jeho cílem je přiblížit postup zpracování dat, informací a materiálů před podáním výzvy k vydání nemovitosti samotnou církví, konkrétně Biskupstvím brněnským, které se ovšem nezabývá pouze svým původním majetkem, ale pomáhá řešit tuto problematiku také dalším právnickým osobám, které zřídilo, tedy farnostem brněnské diecéze a kapitulám.
Příprava před samotným podáním žádosti má několik fází a je dosti komplikovaným úkolem, se kterým se museli církevní zaměstnanci vypořádat v poměrně krátkém časovém období. Možnost navrácení majetku církvi souvisí s vydáním zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnosti a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. ledna 2013.

Celý článek je ke stažení ZDE ve formátu PDF.

Občas nelze stáhnout čísla FL

Opakovaně se objevuje problém se stahováním čísel Farních listů z archivu.

Po kliknutí na odkaz pro stažení čísla se objevuje chybová zpráva:
/data/www/farnost.dacice.cz/www/wp-content/plugins/download-manager/cache/ must have to be writable!

O tomto problému vím a řeším jej. Omlouvám se za občasnou nefunkčnost odkazů a prosím o vaši trpělivost.

Věřím, že se systém podaří vyladit tak, aby se již tato chyba neobjevovala.

V případě výpadku mne prosím informujte na admin@farnost.dacice.cz

Děkuji, administrátor webu

Bohoslužba za mír v Sýrii 7. září 2013

 Z promluvy papeže Františka  před modlitbou Anděl Páně, 1.9. 2013
„…Proto, drazí bratři a sestry, jsem se rozhodl na den 7. září, který předchází slavnosti Narození Panny Marie, Královny míru, vyhlásit pro celou církev den půstu a modlitby za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě. Zároveň vybízím, aby se k této iniciativě připojili nekatoličtí křesťané, příslušníci jiných náboženských vyznání a lidé dobré vůle a to způsobem, který budou považovat za vhodný.

7. září od 19 do 24h se tady, na náměstí sv. Petra, sejdeme k modlitbě a v duchu pokání, abychom prosili Boha o tento velký dar pro milovaný syrský národ a za odstranění všech konfliktních situací a projevů násilí ve světě. Lidstvo potřebuje vidět gesta pokoje a slyšet slova naděje a míru! Všechny místní církve prosím, aby kromě účasti na tomto postním dnu zorganizovaly také nějakou bohoslužbu na tento úmysl….“

Srdečně vás zveme na Bohoslužbu konanou na tento úmysl
v Kapli Matky Boží u sr. Bosých Karmelitek v Dačicích

19.00     Četba promluvy papeže Františka
            před modlitbou Anděl Páně z 1.9.2013
               Růženec
20.00     Mše Svatá (nebude mít nedělní platnost)
               Adorace
22.00     Modlitba Breviáře – Modlitba se čtením
                                                – Modlitba před spaním
23.00     Závěr