Farní listy

vydává pro vnitřní potřebu Farnost Dačice
distribuce:Dačice, Kostelní Vydří, Třebětice
přispivatelé:P. Jaroslav Pezlar
Jana Burdová – jb
Petr Křížek – kří
Miloslav Tůma – T
Mgr. Antonín Štěpánek
spolupráce:Ing. Martina Jandlová (za Biskupství brněnské)
sazba a úprava:Mgr. Antonín Štěpánek – aš
korektor:Růžena Křížková
tisk:SUNEXO - reklamní agentura Dačice
e-mail:listy@farnost.dacice.cz
aktuální číslo:
Zveřejněno 2-3 týdny po vydání.
Omlouváme se, ale nadále nebudou přidávána vydaná čísla Farních listů v elektronické verzi.