Bohoslužba za mír v Sýrii 7. září 2013

 Z promluvy papeže Františka  před modlitbou Anděl Páně, 1.9. 2013
„…Proto, drazí bratři a sestry, jsem se rozhodl na den 7. září, který předchází slavnosti Narození Panny Marie, Královny míru, vyhlásit pro celou církev den půstu a modlitby za mír v Sýrii, na Blízkém východě a na celém světě. Zároveň vybízím, aby se k této iniciativě připojili nekatoličtí křesťané, příslušníci jiných náboženských vyznání a lidé dobré vůle a to způsobem, který budou považovat za vhodný.

7. září od 19 do 24h se tady, na náměstí sv. Petra, sejdeme k modlitbě a v duchu pokání, abychom prosili Boha o tento velký dar pro milovaný syrský národ a za odstranění všech konfliktních situací a projevů násilí ve světě. Lidstvo potřebuje vidět gesta pokoje a slyšet slova naděje a míru! Všechny místní církve prosím, aby kromě účasti na tomto postním dnu zorganizovaly také nějakou bohoslužbu na tento úmysl….“

Srdečně vás zveme na Bohoslužbu konanou na tento úmysl
v Kapli Matky Boží u sr. Bosých Karmelitek v Dačicích

19.00     Četba promluvy papeže Františka
            před modlitbou Anděl Páně z 1.9.2013
               Růženec
20.00     Mše Svatá (nebude mít nedělní platnost)
               Adorace
22.00     Modlitba Breviáře – Modlitba se čtením
                                                – Modlitba před spaním
23.00     Závěr