Farnost Dačice

Vítejte na stránkách dačické farnosti.

Mimo jiné zde naleznete úplný archiv Farních listů, včetně prvních vydání pod názvem
“S Rezervou”.

Máte-li informaci, o které si myslíte, že by mohla nebo měla být zveřejněna na těchto stránkách, napište na admin@farnost.dacice.cz


Pokud si chcete stáhnout nějaké číslo Farních listů z archivu, musíte NOVĚ kliknout přímo na nejmenší řádek popisu čísla. Stažení po kliknutí na ikonu bohužel nefunguje. Kliknutí na větší řádek popisu Vás přesměruje na statistiku souboru. Pro nápravu situace hledám řešení.  admin


Pro dlouhodobě přetrvávající problémy s kalendářem byl tento ze stránek odstraněn. Omlouvám se a děkuji za pochopení. admin


Výročí narození svaté Terezie od Ježíše

28. března 2015 uplyne přesně 500 let od  narození svaté Terezie od Ježíše, naší duchovní matky a zakladatelky. Na Karmelu se už pátým rokem připravujeme na toto krásné výročí, které budeme slavit od 15. 10. 2014 do 15. 10. 2015.

Když oslavujeme Boží skutky, které Bůh vykonal skrze své svaté, sami se stáváme způsobilejšími přijmout veliké věci, které Bůh chce vykonat v našem životě. Proto bychom vás rády přizvaly k účasti na tomto jubileu, které zahájíme slavnostní mší svatou ve středu 15. října 2014 v 18h v našem klášterním kostele sv. Antonína Paduánského.
Při této příležitosti zazní “Truvérská mše” od Petra Ebena, kterou nastudoval dětský sbor Kvítek pod vedením sbormistra, pana Vítězslava Hergesela. (Plakátek k dispozici zde.)
Celý rozhovor s kardinálem M. Vlkem z červnových FL

Dačický Karmel opět přivítal pana kardinála Miloslava Vlka, v posledním období hned dvakrát krátce po sobě. V postní době vedl duchovní cvičení u sester karmelitek a o velikonočním třídenní vedl liturgii. Neváhali jsme a položili panu kardinálovi několik otázek.

Celý rozhovor naleznete ZDE.


Problematika majetkového vyrovnání s církvemi

Přinášíme vám zajímavý článek, který nám poskytlo Biskupství brněnské.

Problematika majetkového vyrovnání s církvemi je v posledních několika měsících často diskutovaným tématem nejen v církevních a politických kruzích, ale také mezi širokou veřejností. Možnost navrácení majetku je příležitostí vypořádat vztahy mezi státem a církvemi, je předpokladem plné náboženské svobody, možnosti obnovení majetkové základny církví a jejich svobodného a nezávislého postavení. Tento článek si však nebere za úkol ešit oprávněnost, správnost či morální aspekty církevních restitucí. Jeho cílem je přiblížit postup zpracování dat, informací a materiálů před podáním výzvy k vydání nemovitosti samotnou církví, konkrétně Biskupstvím brněnským, které se ovšem nezabývá pouze svým původním majetkem, ale pomáhá řešit tuto problematiku také dalším právnickým osobám, které zřídilo, tedy farnostem brněnské diecéze a kapitulám.
Příprava před samotným podáním žádosti má několik fází a je dosti komplikovaným úkolem, se kterým se museli církevní zaměstnanci vypořádat v poměrně krátkém časovém období. Možnost navrácení majetku církvi souvisí s vydáním zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnosti a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti 1. ledna 2013.

Celý článek je ke stažení ZDE ve formátu PDF.


Další články naleznete na stránce Příspěvky.