Z historie

První zpráva o farnosti pochází z roku 1183 – vysvěcení farního kostela.

Současná podoba farního kostela sv. Vavřince vznikla v letech 1775-1788 zásluhou tehdejšího děkana J. Neulingera. Kostel je znám především freskovou výmalbou od J. J. Wintelhaldera ml. z roku 1787.

Z původního kostela zůstala zachována západní věž přistavěná ke gotické svatyni v letech 1586-1592.

V letech 1981-1983 byl renovován a moderně upraven interiér: nová svítidla, okenní vitraje (K. Rechlík), nový oltář, ambon a sedes (A. Kryl a J. Seifert).

Od roku 1986 do roku 1989 probíhala generální oprava věže.

V roce 1990 byly pořízeny dva nové zvony Anežka a Marie (výzdoba O. Oliva).

Na území města se od roku 1998 nachází klášter sester bosých karmelitek, původně františkánský klášter z let 1664-1677.


Kněží v Dačicích

jméno knězedoba působenípoznámka
Jaroslav Pezlar04/1996 - současnost1.8. 1995 administrátor ...
Josef Dvořák08/1990 - 03/1996Děkan děkanství dačického.
Vojtěch Suchý SJ10/1980 - 07/1990Administrátor farnosti, ...
Josef Holeček12/1978 - 09/1980Administrátor.
František Jindra 07/1974 - 10/1978Administrátor.
Ladislav Zemánek 08/1960 - 06/1974V Dačicích administrátor, ...
Jindřich Štěpánek03/1959 - 07/1960Administrátor.
ThDr. Stanislav Fric12/1954 - 02/1959Administrátor.
Eduard Rozmahel 03/1933 - 11/19541.3. 1933 - 30.6. 1933 - ...
Msgr. Augustin Pospíšil05/1893 - 12/1932V letech 1918-1920 byl ...
Jan Koutný09/1871 - 02/1893Do 1.8. 1871 administrátor, ...
Jan Samohrd07/1859 - 05/1871
Josef Filippi11/1855 - 04/1859
Jan Munzar01/1845 - 08/1855
Antonín Sagasser01/1829 - 10/1844Od 1.11. 1825 do ...
Vavřinec Dancza? - 08/1828Do 6.9. 1815 administrátor, ...
Šimon Vavřinec Částka ?/1792 - 06/1815Od 1790 děkan ...
Jan Neulinger?/1750 - 06/1792
Za poskytnutí informací děkujeme Diecéznímu archivu Brno zastoupenému paní PhDr. Marií Plevovou. Informace budou pravděpodobně doplněny či opraveny, jelikož se na evidenci v archivu stále pracuje.

S dačickou farností jsou spojeni i další kněží, nejčastěji na pozici kooperátor. Jejich jména zde ale pro velký rozsah neuvádíme.