Archive for 30.9.2014

Výročí narození svaté Terezie od Ježíše

28. března 2015 uplyne přesně 500 let od  narození svaté Terezie od Ježíše, naší duchovní matky a zakladatelky. Na Karmelu se už pátým rokem připravujeme na toto krásné výročí, které budeme slavit od 15. 10. 2014 do 15. 10. 2015.
Když oslavujeme Boží skutky, které Bůh vykonal skrze své svaté, sami se stáváme způsobilejšími přijmout veliké věci, které Bůh chce vykonat v našem životě. Proto bychom vás rády přizvaly k účasti na tomto jubileu, které zahájíme slavnostní mší svatou ve středu 15. října 2014 v 18h v našem klášterním kostele sv. Antonína Paduánského.
Při této příležitosti zazní “Truvérská mše” od Petra Ebena, kterou nastudoval dětský sbor Kvítek pod vedením sbormistra, pana Vítězslava Hergesela. (Plakátek k dispozici zde.)
Během celého jubilejního roku se bude konat volný cyklus přednášek o cestě modlitby a důvěrného přátelství s Bohem, které sv. Terezie popsala ve svém vrcholném díle Hrad nitra. Přednášet nám bude náš bratr P. Jan Poříz OCD, specialista v oboru mystiky. Srdečně vás na přednášky zveme! Předběžná data konání jsou:

29.10. 2014
17.12. 2014 
11.2. 2015
15.4. 2015
17.6. 2015
Přednášky s diskuzí se budou konat v naší kapli Matky Boží, popř. v klášterním kostele sv. Antonína, podle počtu účastníků, vždy v 19h večer. Od 20:00 do 21:00 h se pak můžete připojit ke komunitní adoraci a po ní k modlitbě „na závěr dne“ – k modlitbě kompletáře.

sestry bosé karmelitky

10.9. 2014 – Farní den modliteb a postu za mír

Na výzvu papeže Františka a brněnského biskupa Vojtěcha odpoví naše farnost dnem modliteb a postu za mír. Uskuteční se ve středu 10. září 2014.

Při této příležitosti bude mše svatá večer v 18.00 v kostele sv. Antonína Paduánského.