Historie FL

STRUČNĚ:

2001, 2002, 2003, 2004-2006, 2007

2000

Poprvé zazněl nápad vydávat farní noviny někdy na začátku letních prázdnin v roce 2000 v dačickém společenství mladých křesťanů. Jeden nenechavec udělal přes prázdniny prvotní náhled, jak by asi tak mohly farní noviny vypadat. Pro ukázku vyrobil jednostrannou A4 se smyšlenými příspěvky a na prvním společenství po prázdninách vyzval ochotné dobrovolníky, kteří by měli zájem účastnit se této aktivity, aby se vyjádřili.

Z původně asi desítky dobrovolníků se ustanovila šestičlenná redakce, která rozhodla o tom, že zkusí vydat první “netradiční” číslo farních novin pod názvem “S rezervou”. Tak se i stalo 29. 10. 2000, kdy v dačické farnosti vyšlo historicky první (nulté) číslo netradičně pojatých farních novin v rozsahu jedné oboustranné A3. Netradičně podotýkáme proto, že se nejednalo o napodobeninu známých farních věstníků či oznamovatelů, ale jednalo se o novou formu – farní NOVINY. V tomto čísle bylo vyhlášeno referendum o tom, zda je ve farnosti zájem o vydávání farních novin. Z 250 vydaných novin se do redakce vrátilo 57 kladných ohlasů. Pravda ne mnoho na poměrně velkou farnost, ale na začátečníky docela dobré.

S velkým nadšením se začalo pracovat na “rezervě” a k redaktorům Báře Neužilové (nyní Piáčkové), Hance Neužilové (nyní Kopečkové), Antonínu Štěpánkovi, Petru Křížkovi, Miloslavu Tůmovi a Marianu Štumarovi přibyla Lenka Tesařová (nyní Bc. Korbelová) a jako externista začal pravidelně svými články přispívat náš otec Jaroslav Pezlar.

Noviny “S rezervou” se staly oblíbeným dvouměsíčníkem cca 140 odběratelů z Dačic a okolí. Již vydání druhého čísla však ukázalo, že je nutné změnit design novin. Změna byla provedena hned v prosincovém vydání v roce 2000.

2001

Další, tentokrát radikálnější změnu designu prodělaly noviny v srpnu 2001. Došlo k zavedení pravidelných rubrik a otec Jaroslav rozšířil svůj příspěvek (Slovo P. Jaroslava) o pravidelnou katechezi. Ohlasy byly příznivé, i když opravdu větší odezvy od čtenářů se redakci stále nedostávalo.

V říjnu 2001 vyšly noviny “S rezervou” ve zkušebním vydání EXTRA, což bylo standardní vydání rozšířené o jednu stranu A4.

2002

V roce 2002 byly od dubnového vydání začleněny do novin grafické hlavičky pravidelných rubrik. Taktéž bylo toto vydání zkušebně rozšířeno o jednu oboustrannou A3 (tzn. výsledný formát byl 4x oboustranná A4).

Pravidelně začaly noviny vycházet v osmistránkovém vydání v červnu 2002. V tomto měsíci se také poprvé začaly farní noviny distribuovat i v chrámu Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří.

Při říjnovém vydání došlo ke změně v redakci. Ze studijních a rodinných důvodů skončila Bára Piáčková.

V prosinci 2002 se v novinách poprvé objevily příspěvky nových stálých spolupracovníků. Marie Marečková poprvé napsala o “Jezulátkách”, což byl název setkávání dětí od 4 do 12 let na faře v Dačicích. Kamil Kopeček v článcích “Ministrantské schůzky” informoval o schůzkách ministrantů na faře a Lada Nejedlá od tohoto čísla přispívala kresbou. Také otec Jaroslav rozmnožil své příspěvky o informace o pokřtěných dětech a o zemřelých z farnosti. Po čase přibyly i informace o sňatsích.

Prosincové vydání bylo v novém „novinovém“ kabátě. Nový design se opravdu povedl a konečně jsme se vzhledem více přiblížili k opravdovým novinám. Neméně důležitou událostí bylo, že se distribuce rozšířila do Třebětic.

Díky setrvalému stavu v distribuovaných kusech přistoupila redakce na poměrně radikální řešení situace a v domnění, že důstojnějším jménem a vzhledem farních novin přiláká nové čtenáře, vyhlásila taktéž v roce 2002 v prosincovém čísle referendum o novém jménu farních novin. Do uzávěrky se sešlo 66 nápadů různého ražení. Byly vyrobeny trhací lístky se čtyřmi nejlepšími nápady a při nedělních mších byli farníci vyzváni k účasti na volbě. Proběhlo to stejně jako při sčítání lidu. Lístky byly rozdány věřícím, ti natrhli vždy jednu možnost, která jim přišla nejlepší, a při odchodu z kostela byly lístky opět vybrány.

Z celkového počtu 331 distribuovaných volebních lístků bylo vybráno 329 platných (tzn. jednoznačně natržených u jedné volby). Nakonec tedy s jednoznačnou převahou 151 hlasů zvítězil návrh “Farní listy”.

Pro ztvárnění loga byli vyzváni ke spolupráci profesionálové i amatéři (v dobrém slova smyslu) z farnosti, ale i úplně odjinud. Vzhledem k tomu, že muselo být vše vyřešeno do vydání únorového čísla, dost nás tlačil čas. No a výsledkem všeho toho snašení bylo logo, které vzniklo za spolupráce učitelek z dačické ZUŠ a vydavatele novin.

2003

V únoru 2003 tedy vyšlo historicky první číslo farních novin s názvem „Farní listy“ a aby toho nebylo málo, poprvé jsme provedli tisk v profesionální tiskárně. Text je tedy od tohoto čísla výrazně ostřejší a fotografie jsou vynikající. Už žádné kopírování. A celkový náklad? Ten se ustálil od tohoto čísla na počtu 200 ks.

Po všech různých útrapách s nezdařenými pokusy publikovat www stránky související s farními novinami, se v dubnu 2003 rozjel nový web. Ten vydržel přibližně jeden rok – bohužel ale jeho správce nebyl schopen z časových dúvodů aktualizovat obsah a tak došlo právě zhruba po roce k pozastavení aktualizací.

2004-2006

Od té doby jsme hledali nového správce avšak bez úspěchu. A tak až v řijnu 2006 došlo k rozjezdu tohoto sice provizorního, ale funkčního webu na kterém se můžete dostat ke všem vydaným číslům farních novin ve formátu pdf.

Mimo různých grafických změn a dolaďování až do nynější podoby se udály další změny. Samovolně byla v průběhu času rozpuštěna redakce a z redaktorů se tak v podstatě stali stálí spolupracovníci. Dále jsme začali pravidelně komunikovat s tiskovou mluvčí brněnského biskupství, dostáváme informace z Karmelitánského kláštera z Kostelního Vydří i od jiných přispivatelů.

2007…

Aktuální stav přispivatelů se můžete dozvědět v tiráži.

Nejlepší cestou, jak se seznámit s našimi novinami, je však přečíst si aktuální číslo. A když budete mít chuť, tak i nějaké to starší.